Overslaan en naar de inhoud gaan
Conditions générales

Algemene voorwaarden

 

1) Voor tekensessies of beeldopnames in het kader van een opleiding of onderzoek die niet aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis is verbonden, dient voorafgaandelijk een aanvraag ingediend te worden. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van het museum of ter plaatse in de afgietselwerkplaats.

2) De tekenaar, fotograaf of filmmaker wordt gevraagd de volgende voorwaarden te respecteren :

 

Voor opnamen in de permanente tentoonstellingszalen en de reserveruimten:

 

1. Een reproductie (afdruk, op digitale drager, …) van het beeldmateriaal moet aan de KMKG overgemaakt worden, waar dit materiaal enkel voor intern gebruik zal dienen.

2. Een exemplaar van de publicatie moet aan de KMKG overgemaakt worden, indien van toepassing.

3. Bij publicatie dienen de “Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel” klaar en duidelijk bij de reproductie vermeld te worden.

4. In geval van gebruik door de KMKG echter zal de naam van de fotograaf of filmmaker vermeld worden, zo hij dit wenst.

5. De KMKG blijven de enige eigenaars van de reproductierechten van het beeldmateriaal van hun eigen stukken.

6. Het is volledig uitgesloten beeldmateriaal voor verschillende publicaties te gebruiken zonder voorafgaandelijke aanvraag bij de directie van de KMKG.

7. Elke afwijking is onderworpen aan een voorafgaande toelating.

 

De ondertekenden verklaren kennis genomen te hebben van de hiervoor vermelde voorwaarden en verbinden er zich toe deze te respecteren.

Conditions générales

1) Les sessions de dessin ou prises de vue dans le cadre d’une formation ou un recherche doivent faire l’objet d’une demande circonstanciée par écrit.

 

2) Le dessinateur, photographe ou vidéaste/cinéaste est prié de respecter les conditions suivantes :

 

Pour des prises de vues dans les salles d’exposition permanente et dans les réserves

1. Une reproduction (empreinte, sur support digital, …) du matériel visuel doit être remise aux MRAH, pour usage interne uniquement.

2. En cas de publication, un exemplaire de cette publication doit être remis aux MRAH.

3. En cas de publication, les « Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles » doivent être mentionnés clairement sur la reproduction, de préférence avec le logo des MRAH (un document graphique du logo peut être obtenu sur demande).

4. Toutefois, en cas d’utilisation par les MRAH, le nom du photographe, vidéaste/cinéaste ou de la production sera mentionné s’il le souhaite.

5. Les MRAH demeurent les propriétaires exclusifs des droits de reproduction des images de leurs propres pièces.

6. En dehors de la susdite production, il est totalement exclu d’utiliser les prises de vues pour d’autres productions sans en avoir fait la demande expresse auprès de la direction des MRAH.

7. Toute dérogation doit faire l’objet d’un accord préalable.

 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions susmentionnées.