Overslaan en naar de inhoud gaan
Chef-reliquaire du pape Alexandre 1er

Reliekhouder van paus Alexander I in de vorm van een hoofd

Relieken van martelaren

Deze reliekhouder in de vorm van een hoofd werd op 13 april 1145 gewijd door abt Wibald van Stavelot. Op de voorzijde van het kistje onder het hoofd wordt de kerkelijke hiërarchie gesymboliseerd door de martelaren Alexander, Theodolus en Eventius. Ze zijn te herkennen aan hun attributen: mijter, pallium en staf voor de paus, pallium en staf voor de bisschop en een evangelieboek voor de diaken. De vorm van het kistje, waarin de relieken bewaard werden, doet denken aan een draagaltaar of een tombe.

Draakvormige voetjes

De borstbeelden van de Deudgen op de zijwanden symboliseren de zeven gaven van de Heilige Geest. Door die als deugden te beoefenen hoopte de gelovige de Goddelijke Wijsheid te bereiken. Die is afgebeeld op het centrale deel achteraan. De Deugden verpletteren de zonde, in beeld gebracht door de draakvormige voetjes van het kistje, en leiden naar de heiligheid, gesymboliseerd door het hoofd van paus Alexander. Deze opgang van kwaad naar goed stemt overeen met de leer die wordt onderwezen door de versiering op de geëmailleerde zijwanden. 

Inv. 1031

Chef-reliquaire du pape Alexandre 1er détail