Overslaan en naar de inhoud gaan

Wetenschap en cultuur in het Koninklijk Paleis

23.07.22 28.08.22

Na twee jaar coronacrisis komt op voorstel van het Paleis de tentoonstelling Wetenschap & Cultuur in het Koninklijk Paleis in een lightversie terug, met de bedoeling de doorstroom van bezoekers tijdens die open dagen vlotter te kunnen maken.

Belspo zal voor de vijftiende editie van de tentoonstelling in de Grote Galerij het thema “Federaal Wetenschapsbeleid: Onze toekomst veiligstellen” in het licht stellen.

Dat thema sluit perfect aan op de doelstellingen van het voorliggende ontwerp van beleidsplan dat onder andere de zin van de activiteiten van het Federaal Wetenschapsbeleid op een creatieve manier wenst te versterken.

De door Belspo opgezette en door de Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunde tentoonstelling verenigt via een participatieve aanpak de tien federale wetenschappelijke instellingen (FWI), alsook het departement Onderzoeksprogramma’s en -infrastructuren van Belspo. Dankzij de expertise van hun wetenschappelijk personeel en het samenbrengen van hun respectieve ervaring, wordt langs het parcours van die tentoonstelling een miskend gedeelte van het rijke federale erfgoed in het licht gesteld en een overzicht gegeven van wat onze onderzoekers op internationaal vlak presteren.

Alle partners stellen zich voor aan de hand een kunstwerk, een symbolisch voorwerp, een wetenschappelijk instrument of een maquette. Daarnaast wordt de opdracht van elke instelling afzonderlijk in het licht gesteld aan de hand van een reeks foto’s, met de bedoeling het grote publiek te wijzen op de belangrijke rol van het Belgische wetenschapsbeleid op nationaal en internationaal vlak.

Tentoonstelling Wetenschap en cultuur in het Koninklijk Paleis 2022
Koninklijk Paleis

23.07 - 28.08.22
10u30 tot 17u00 (laatste bezoekers mogen tot 15u45 binnen)
Gratis toegang - maandag gesloten
Maandag 15 augustus (open)/ Dinsdag 16 augustus (gesloten)