Mammelukse
Helm

19 cm

Periode: Mamelukkenperiode, 1293 – 1341 na Christus
Oorsprong: Egypte of Syrië
Materialen: Staal met gouden inlegwerk

Helm van al-Nasir Muhammad ibn Qalawun

Onder de Mammelukken, een dynastie die vanuit Caïro heerste over Egypte en het Syrisch-Palestijnse kustgebied, bereikten de decoratieve kunsten een hoogtepunt. Deze helm is de oudst bekende Mammelukse helm en één van de meest verfijnde voorbeelden van de metaalkunst uit deze periode.

Rondom de stalen helm loopt een vergulde tekstband in Thuluth-kaligrafie op een achtergrond van arabesken...

...die de naam een titulatuur vermelden van sultan al-Nasir Muhammad ibn Qalawun, die regeerde van 1293 tot 1341.

De neusbeschermer kon naar beneden geschoven worden, aan beide zijden en op de top van de helm waren oorspronkelijk pluimen bevestigd.

Ontdek de helm met je eigen ogen in onze collectie Kunst uit de Islamitische Wereld.

Volgend meesterwerk Dansende Shiva
Alle meesterwerken