Overslaan en naar de inhoud gaan

Bruikleen aan tijdelijke tentoonstellingen

Het Museum Kunst & Geschiedenis wenst zijn verzamelingen te delen met een nationaal en internationaal publiek. De bruikleenaanvragen moeten ten minste zes maanden voor de opening van de geplande tentoonstelling bij het Museum worden ingediend en gericht zijn aan de Algemeen directeur (secr-direction@kmkg-mrah.be). Zij moeten vergezeld gaan van dit inlichtingenblad

In geval van een positief advies zullen wij u op de hoogte brengen van alle voorwaarden voor deze lening (verzekering, administratiekosten, transport, specifieke wensen inzake bewaring, behandeling en eventuele bijkomende kosten).

Contact
Damien Filippi
loans@kmkg-mrah.be